The Nature Tech Nexus: Bridging biodiversity and business

Client:GSMA

CategoryGreen Finance

CategoryLandscape Restoration

CategorySupply Chains

Naarmate het verlies aan biodiversiteit een steeds grotere bedreiging vormt voor onze planeet en ons levensonderhoud, zien we wereldwijd een opkomst van digitale en mobiele oplossingen die ons helpen in de strijd om de natuur te behouden en te herstellen. Deze “Nature Tech” oplossingen, zoals ze genoemd worden, versnellen en versterken nature-based solutions (NbS) in veel landshappen die getroffen worden door biodiversiteits- en klimaatcrisis. Ze zorgen ervoor dat mensen over de hele wereld kunnen bijdragen aan het stoppen en omkeren van het verlies aan biodiversiteit door toegang te geven tot informatie en tools, vooral voor lokale gemeenschappen en inheemse volkeren die in gebieden met een hoge en belangrijke biodiversiteit. Van het behouden, herstellen en duurzaam gebruiken van biodiversiteit tot het creëren van manieren om de voordelen van natuurbehoud te delen, de recente opkomst van Nature Tech biedt nieuwe mogelijkheden voor allerlei stakeholders om bij te dragen aan de bescherming van biodiversiteit.

Om het potentieel van deze opkomende oplossingen ten volle te benutten, moeten we effectieve en impactvolle modellen opschalen die realistische bedrijfsmodellen en inkomstenstromen hebben. Het beter begrijpen en communiceren van bestaande en veelbelovende inkomstenstromen en toepassingen is nodig om verdere particuliere investeringen te versnellen en zo de kansen te vergroten om deze technologieën te laten groeien. Veel particuliere bedrijven, waaronder Mobiele Netwerkoperators (MNO’s), beginnen strategieën en doelstellingen voor biodiversiteit vast te stellen – in de toekomst zullen ze hun impact en acties met betrekking tot biodiversiteit moeten monitoren en rapporteren. Nature Tech heeft het potentieel om deze bedrijven niet alleen te helpen bij het monitoren en rapporteren, maar ook om actief bij te dragen aan inspanningen voor biodiversiteitsbehoud en -herstel.

Natuurverdubbelaars heeft samengewerkt met de Global System for Mobile Communications Association (GSMA) om de huidige rol van deze mobiele en digitale Nature Tech oplossingen in het mondiale Zuiden te onderzoeken. Het rapport richtte zich op vier belangrijke onderzoeksgebieden:

  • Hoe huidige mobiele en digitale oplossingen biodiversiteitsuitdagingen in het mondiale Zuiden aanpakken,
  • De bedrijfsmodellen die ten grondslag liggen aan deze technologische oplossingen,
  • De huidige stand van particuliere investeringen in Nature Tech, met bijzondere aandacht voor de acties van MNO’s om de biodiversiteitscrisis aan te pakken,
  • Kansen en motivaties voor de particuliere sector, en met name MNO’s, om betrokken te raken bij Nature Tech-oplossingen en ze te benutten.

Verwachte verloop van Nature Tech markt

Veelbelovende bedrijfsmodellen voor Nature Tech

Door experts in durfkapitaal, start-ups en MNO’s in Europa, Azië en Afrika te interviewen, werden een aantal belangrijke trends en veelbelovende bedrijfsmodellen geïdentificeerd binnen het domein van Nature Tech. Aangezien de meeste financiering voor Nature Tech zich nog steeds richt op het mondiale Noorden – met alleen al 6,5 miljard US dollar naar Europese en Noord-Amerikaanse projecten, tegenover 1 miljard US dollar in Afrika, Azië en Zuid-Amerika – is er duidelijk behoefte aan investeringen in oplossingen die ontwikkeld en toegepast worden in het mondiale Zuiden.

Er zijn vele bestaande bedrijfsmodellen die worden uitgeprobeerd en getest in het mondiale Zuiden die veelbelovend zijn voor het creëren van impact voor mensen, planeet en winst. Er is geen one-size-fits-all als het gaat om bedrijfsmodellen voor Nature Tech – een overvloed aan gebruiksscenario’s, inkomstenstromen en technologieën kunnen eindeloos worden gecombineerd om oplossingen te creëren die de individuele doelen van ondernemers, investeerders en gemeenschappen aanpakken. De sleutel tot deze businesscases is diversificatie – van technologieën en van inkomstenstromen – om het potentieel voor schaalvergroting en impact te maximaliseren. De particuliere sector en MNO’s kunnen al beginnen met het engageren met deze oplossingen – bestaande projecten ondersteunen en innovatieve oplossingen testen – om het bereik en het potentieel van deze technologieën en projecten te vergroten om biodiversiteitsverlies te verminderen en tegelijkertijd voordelen te creëren voor mensen.

Mogelijke combinaties van technologieën, use cases en verdienmodellen

Door de beschikbare kansen te benadrukken – met name voor start-ups en de mobiele industrie – probeert dit rapport de huidige stand van de Nature Tech-markt te belichten en steun te genereren voor innovatieve oplossingen die biodiversiteitsverlies aanpakken en de onschatbare natuurlijke hulpbronnen van de planeet beschermen om een duurzame en veerkrachtige toekomst voor iedereen te bevorderen.

Download rapport
Go back to other Case Studies