De katalysatie van financiering en verzekering van Nature Based Solutions (NbS)

CategoryGreen Finance

In het licht van het niet eerder waargenomen verlies aan biodiversiteit en de toenemende gevolgen van de klimaatcrisis die overal ter wereld voelbaar zijn, is er radicale actie nodig om de natuur te behouden en te beschermen, over te stappen op duurzamere productie- en consumptiemodellen en een natuurpositieve emissievrije toekomst tegemoet te gaan.

Op de natuur gebaseerde oplossingen bieden mogelijkheden om milieu- en sociale uitdagingen effectief aan te pakken, waaronder financiële risico’s gerelateerd aan de natuur (rampen, extremen). Hoewel de betrokkenheid van de particuliere sector is toegenomen, blijven op de natuur gebaseerde oplossingen ernstig ondergefinancierd, omdat er vragen blijven bestaan over hoe deze projecten kunnen worden gestructureerd, financieel rendement kunnen opleveren en met succes kunnen worden opgeschaald.

Namens het Duitse Federale Ministerie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (BMZ) is Nature^Squared gevraagd om bewijs te leveren van innovatieve financiële mechanismen, verzekeringsmodellen en partnerschappen voor het opschalen van op de natuur gebaseerde oplossingen. De resultaten worden gepresenteerd in het rapport ‘Catalysing Finance and Insurance for Nature-based Solutions: A Collection of Case Studies from around the World’.

Het rapport presenteert een verscheidenheid aan valide business cases, die deels gefinancierd zijn door de private sector en succesvol zijn geïmplementeerd in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Ze omvatten investeringsprojecten, fondsen en verzekeringsvehikels in verschillende ecosystemen, waaronder mangroven, koraalriffen en landbouwsystemen.

De gepresenteerde case studies zijn gebaseerd op diepte-interviews met eigenaren en bieden een diepgaand inzicht in de onderliggende bedrijfsmodellen en financiële structuren. In de case studies zijn verder de belangrijkste sociale- en milieueffecten die geobserveerd werden opgenomen.

Het rapport laat zien dat de private financiële sector al bezig is met het ondersteunen van op de natuur gebaseerde oplossingen. We hopen dat de gegeven voorbeelden en inzichten de basis zullen leggen voor het ontstaan van nieuwe investeringswaardige business cases, waarbij op de natuur gebaseerde oplossingen die financiële risico’s van natuurlijke processen aanpakken en tegelijkertijd positieve sociale en milieueffecten realiseren, worden opgeschaald.

Wilt u meer weten?
Neem contact met ons voor meer informatie over de belangrijkste inzichten van het rapport en de beschreven casestudies. We ondersteunen je ook graag bij het structureren van NbS business cases en financiële mechanismen.

Go back to other Case Studies